Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 7 maja 2019 roku siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedziły dzieci z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego. Miały one okazję do zapoznania się z codziennymi obowiązkami strażaków, poznały pojazdy Straży Pożarnej oraz sprzęt służący ratowaniu ludzi. Strażacy zaprezentowali obsługę sprzętu oraz omówili zasady zachowania w przypadku pożaru lub innych niebezpieczeństw.

Wizyta odbyła się w ramach akcji „Dni Ochrony Przeciwpożarowej – otwarte strażnice”. W podziękowaniu dzieci przedstawiły wspaniały występ wokalny, który został nagrodzony przez wzruszonych strażaków gromkimi brawami.

Opracował: mł. kpt. Tomasz Duda

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Ostrowcu Św.