Bardzo przyjemną okolicznością minionych dni było spotkanie prezydenta miasta Jarosław Górczyński z 100 letnią mieszkanką naszego miasta panią Ewą Bartnik oraz jej rodziną. Jubileuszowa impreza, na którą przybyli prezydent miasta, Kierownik USC p. Beata Duda, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się w tę środę. Jubilatce odśpiewano 200 lat, złożono najlepsze życzenia, a także obsypano prezentami.

Dostojnej Jubilatce najlepsze życzenia ciepła-dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku- dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku-dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.