Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński zaprasza na spotkanie informacyjne.


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przystępuje do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.
Pragniemy zaprosić Państwa na spotkania informacyjno-doradcze, w trakcie których przedstawimy harmonogram prac związanych z aktualizacją Programu Rewitalizacji. Szczególnie cenne w kontekście rewitalizacji będzie uzupełnienie Programu o nowe pomysły i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, do których składania chcemy Państwa zachęcić w ramach zaplanowanego naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:
• 4 lipca 2019 roku o godz. 15:00, • 18 lipca 2019 roku o godz. 15:00.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5, sala 001.
Spotkania prowadzić będą przedstawiciele Instytutu Badawczego IPCz Wrocławia.