Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Ostrowieccy i opatowscy strażacy mogą już korzystać z nowych samochodów gaśniczych. W uroczystym przekazaniu kluczyków do aut uczestniczyli: Wojewoda Świętokrzyski - Pani Agata Wojtyszek, Wicewojewoda Świętokrzyski - Pan Bartłomiej Dorywalski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Krzysztof Ciosek, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Robert Sabat, p.o. Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Grzegorz Rajca, Starosta Ostrowiecki - Pani Marzena Dębniak, Starosta Opatowski - Pan Tomasz Staniek, Wicestarosta Opatowski Pani - Małgorzata Jalowska, kapelan ostrowieckich strażaków – ks. Wiesław Skrzypczyk, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Św. - st. bryg. Robert Grudzień, Komendant Powiatowy PSP w Opatowie – st. kpt. Sylwester Kochanowicz.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. i w Opatowie wzbogaciły się o trzy nowe samochody gaśnicze. Dwa pojazdy trafiły do KP PSP w Ostrowcu Św., jeden pojazd będzie na wyposażeniu KP PSP w Opatowie. Przekazywane nowoczesne pojazdy to GBA 2,9/16 (pojemność zbiornika 2900 l, wydajność autopompy 1600 l/min) na podwoziu Man z napędem 4x4 z silnikiem o mocy 290 koni mechanicznych. Zakup realizowany został w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2014-2020). Łącznie dzięki temu projektowi do jednostek PSP z terenu województwa świętokrzyskiego trafiło w 2019 r. już m.in. pięć tego typu samochodów gaśniczych. Beneficjentami zostały następujące komendy: KM PSP Kielce, KP PSP Kazimierza Wielka, KP PSP Opatów, KP PSP Ostrowiec Św. Pozyskane średnie samochody ratowniczo – gaśnicze posiadają zwiększony potencjał ratownictwa drogowego i zostały zakupione wraz ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym takim jak:

  • Zestaw narzędzi hydraulicznych (nożyce hydrauliczne, hydrauliczny rozpieracz ramieniowy, 2 hydrauliczne rozpieracze kolumnowe, podnośnik stopowy) o zwiększonych parametrach cięcia, rozpierania i podnoszenia,
  • 4 poduszki pneumatyczne wysokiego ciśnienia,
  • agregat prądotwórczy 1 i 3 fazowy o mocy 6 kVA,
  • Maszt oświetleniowy dużej mocy w technologii LED,
  • Wyciągarkę o uciągu 8t,
  • Motopompę pływającą,
  • Pilarkę łańcuchową,
  • Piłę tarczową,
  • Agregat oddymiający,
  • 6 aparatów ochrony dróg oddechowych w najnowszej wersji,

Samochody te zostały wyposażone w system piany sprężonej CAFS, dzięki któremu strażacy mogą prowadzić działania gaśnicze w sposób bardziej skuteczny przy ograniczeniu zużycia środków pianotwórczych.

To wszystko niewątpliwie podniesie skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych w wypadkach drogowych, kolejowych ale i w codziennej służbie. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w podjazdach sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo bardziej komfortowe i bezpieczne dla ratowników, co przekłada się na naszą efektywności niezawodność. Łączny koszt zakupu pojazdów wyniósł prawie 1 100 000 PLN za sztukę. W podziale bojowym zastąpią one dotychczas użytkowane samochody, które mają już ponad 14 czy 16 lat. Należy podkreślić, że gospodarz dzisiejszej uroczystości - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie zwiększyła swoje zdolności operacyjne poprzez modernizację bazy sprzętowej. Na naszym stanie od 2018 r. znalazło się 5 nowych pojazdów: Ford Ranger, Ford Transit, drabina mechaniczna SD 37, oraz 2 dzisiaj przekazywane GBA 2,9/16 o łącznej wartości prawie 5 mln. zł., a także agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy 40kVA.

Opracowanie: mł. bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.