W dniach 21-30 października 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego.

W szkoleniu uczestniczyło 9 druhów ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone były przez instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św.

Wszyscy uczestniczy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!