12 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2019 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący. Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak. W spotkaniu udział wzięli: senator RP Pan Jarosław Rusiecki, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, dyrektor biura poselskiego posła Andrzeja Kryja – Pani Sylwia Kula, Wicestarosta Ostrowiecki Pan Andrzej Jabłoński, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, komendant straży miejskiej, a także lokalne media. Na odprawie omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas narady komendant powiatowy zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, oraz podkreślił ogromną rolę władz samorządowych w tworzeniu bezpiecznego systemu, skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa. Natomiast Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę i służbę ostrowieckich strażaków, jak również współpracę komendy z jednostkami OSP z terenu naszego powiatu. Podczas uroczystości wręczono prezesowi OSP Kunów - druhowi Władysławowi Ćwiekowi pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za największe zaangażowanie w działania ratownicze w 2019 roku w powiecie ostrowieckim. Po zakończonej naradzie Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach wizytował Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą i spotkał się ze strażakami dziękując za ich zaangażowanie w codziennej służbie.

Opracowanie; mł. bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec