Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Kwalifikacja Wojskowa Książeczka

Szanowni Państwo, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terenie kraju zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020r.

Ww. decyzja jest wynikiem działań prewencyjnych związanych z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się zachorowań na COVID-19 (koronawirus).

Prosimy o nie stawianie się na komisji lekarskiej w budynku po byłym Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.