Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

 

W związku z prowadzeniem przed Radę Ministrów II etapu znoszenia obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zdecydował udostępnić od dnia 6 maja br. grupom zorganizowanym zarządzane przez siebie zewnętrzne obiekty sportowe.

Od 6 maja dostępne są dwa boiska piłkarskie na terenie Zespołu Obiektów Sportowych KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11, dwa boiska piłkarskie na terenie Zespołu Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych przy ul. Kolejowej 20c i boisko piłkarskie na terenie Zespołu Obiektów Sportowo-Wypoczynkowych przy ul. Różanej. Wyżej wymienione obiekty udostępnione zostały klubom sportowym prowadzącym szkolenie w piłce nożnej i korzystającym z obiektów na podstawie umów. Równocześnie na boisku może przebywać do 6 zawodników i 1 trener, z wyłączeniem obsługi obiektu.

Udostępnione zostały też boiska wielofunkcyjne ORLIK (os. Ogrody i ul. Chopina), boiska wielofunkcyjne na terenie Parku Miejskiego (obok ul. Mickiewicza) oraz w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Świętokrzyskiej. Boiska te udostępniane będą w pierwszej kolejności klubom sportowym prowadzącym szkolenie sportowe (należy skonsultować terminy zajęć i dokonać rezerwacji obiektu) i korzystającym z obiektów na podstawie umów, a w drugiej kolejności innym zorganizowanym grupom pod opieką osoby pełnoletniej. Równocześnie na boisku może przebywać do 6 osób ćwiczących i 1 trener z wyłączeniem obsługi obiektu, a w przypadku obiektów posiadających dwa boiska (Orliki) - dwie takie grupy.

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego GUTWIN przy ul. Gościniec udostępnione zostały: kort tenisowy (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie – nie więcej niż 4 osoby i 1 trener, z wyłączeniem obsługi kortu), wypożyczalnia sprzętu pływającego (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z jednostki pływającej – nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie), boiska do siatkówki plażowej i plażowej piłki nożnej (maksymalna liczba osób korzystających równocześnie z boiska – nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem obsługi boisk). Wypożyczalnia sprzętu pływającego do wakacji będzie czynna tylko w weekendy (piątek - niedziela) w godzinach 11-19. W sezonie letnim planowane jest rozszerzenie działalności wypożyczalni sprzętu pływającego na cały tydzień

Wszystkich korzystających z obiektów obowiązuje „dystans społeczny” (zalecana odległość pomiędzy osobami około 2m). Uczestników obowiązuje weryfikacja przebywania na obiekcie, za którą odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez kierownika danego obiektu. Opiekun grupy (trener) jest zobowiązany do dostarczenia imiennej listy uczestników konkretnych zajęć przed rozpoczęciem korzystania z obiektu, wraz ze swoimi niezbędnymi danymi kontaktowymi. Korzystającym z obiektów zapewniony zostanie dostęp do WC. Szatnie, przebieralnie i natryski nie będę udostępniane. Zaleca się korzystanie z własnego sprzętu treningowego, a w przypadku korzystania ze sprzętu i urządzeń obiektu będą one dezynfekowane po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Podczas zajęć sportowych na obiekcie nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy.