Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Świętokrzyscy strażacy dostarczyli ponad 18 tys. litrów płynu dezynfekcyjnego do żłobków i przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego.

W dniu 5 maja 2020 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej z komend powiatowych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego dystrybuowali do żłobków, przedszkoli oraz innych miejsc opieki nad dziećmi płyn dezynfekujący przekazany przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza.

Płyn dezynfekujący dostarczony został do komend powiatowych PSP za pośrednictwem żołnierzy WOT.

Akcja ta ma na celu m.in. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Zgodnie z zaleceniami GIS, płyn dezynfekujący posłuży do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz dezynfekcji sal oraz innych miejsc pobytu dzieci.

Opracowanie: bryg. Sylwester Krzeszowski

Zdjęcia: Archiwa Komend Powiatowych z terenu woj. świętokrzyskiego