Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Już w najbliższą niedzielę tj. 4 lipca zapraszamy ostrowczan na ostrowiecki Rynek, gdzie odbywać się będzie ekologiczny piknik pn.: „Spotkania w zieleni”. Każdy kto przyniesie 3 książki dostanie zestaw 3 miododajnych roślin. Ponadto zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej „Drzewo w Krajobrazie", odwiedzenia stoisk edukacyjnych, w których odbywać się będą warsztaty ekologiczne, gdzie wykonywane będą ekoozdoby, biżuteria z tektury oraz koszulek, malowanie toreb. Będzie można również zasięgnąć informacji z zakresu sadzenia i pielęgnowania drzew, a dodatkową atrakcję stanowić będzie kino plenerowe oraz bus z fotowoltaiką. W programie pikniku przewidziano wyjątkowy spacer dendrologiczny wśród drzew Parku Miejskiego.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski aktywnie włącza się w realizację Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia,” która została przyjęta w maju ub.r. Promowanie roli drzewa w krajobrazie jest również cenną inicjatywą podejmowaną przez nasze miasto, która wpisuje się w podpisaną 20 października 2016 roku Europejską Konwencję Krajobrazową. Ważnym czynnikiem jest uświadamianie mieszkańców, w tym również najmłodszych jak cennym jest przywracanie przyrody i bioróżnorodności do naszego życia oraz jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.