Z okazji Dnia Babci i Dziadka dziękując za troskę i wyjątkową opiekę nad wnuczętami,  życzymy zdrowia, radości, pogoda ducha, oraz abyście cieszyli się szacunkiem, miłością i uznaniem bliskich. Przewodnicząca Rady Miasta  Irena Renduda - Dudek. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego  Jarosław Górczyński