Dziś przy kieleckim zalewie odbyła się konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa. Spotkanie z dziennikarzami zorganizował Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk. O zagrożeniach podczas zimowego wypoczynku oraz działaniach służb na rzecz bezpieczeństwa opowiadał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski i Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Ciosek.

Sezon ferii rozpoczęty, w najbliższych tygodniach poszczególne województwa będą korzystać z wypoczynku. Zimowe zabawy na stoku czy lodowisku będą zapewne popularne w najbliższych dniach, pamiętać jednak należy o bezpieczeństwie. Odpowiednie zachowanie i właściwe wybranie miejsca może być kluczowe.

Podczas spotkania z dziennikarzami Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej opowiadali o niebezpiecznych zachowaniach podczas zimowego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie wynikające z wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Takie „dzikie lodowiska” stanowią niezwykle śmiertelne zagrożenie.

Warto zauważyć, że strażacy przygotowali inscenizację na terenie zalewu, gdzie obserwatorzy mogli zobaczyć, jak łatwo jest wpaść do wody gdy załamie się lód oraz jak trudno wydostać się z „lodowej pułapki”.

Podczas konferencji omówiono także wiele innych aspektów bezpieczeństwa. Między innymi wspomniano o służbach policjantów na stokach narciarskich, działaniach funkcjonariuszy ruchu drogowego czuwających nad bezpieczeństwem podróżnych.

Szef świętokrzyskich policjantów insp. Grzegorz Napiórkowski wspomniał także o możliwości kontroli autokarów, którymi dzieci i młodzież udają się na wypoczynek. Komendant omówił sposób zgłoszenia takiej kontroli, podczas której sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny pojazdu, jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

Film Lodowa_Pulapka_420p.mp4

Pobierz plik Lodowa_Pulapka_420p.mp4 (format mp4 - rozmiar 27.77 MB)