Urząd Miasta: Spotkanie wokół przyszłości Ostrowca - dylematy rozwoju lokalnego
W poniedziałek, 26 lutego, Ostrowiec Świętokrzyski stanie się areopagiem dyskusji o przyszłości regionu. Planowana konferencja popularno-naukowa "Dylematy rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu ostrowieckiego" zapowiada się jako kluczowe wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego miasta i powiatu. Skupi ekspertów i mieszkańców w murach Ostrowieckiego Browaru Kultury, oferując unikalną okazję do wymiany myśli i doświadczeń.
  1. Poniedziałkowe przedpołudnie w Ostrowieckim Browarze Kultury uświetni konferencja, na którą zaproszeni są wszyscy zainteresowani przyszłością Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.
  2. W programie przewidziano prelekcje dotyczące ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju, efektywnego zarządzania środkami unijnymi, znaczenia trzeciego sektora, roli lokalnych organizacji turystycznych oraz wpływu sektora kreatywnego na rozwój lokalny i regionalny.
  3. Zaproszeni eksperci, w tym dr Anna Dybała z UJK i mgr Artur Łakomiec, Wiceprezydent Miasta, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  4. Zakończenie konferencji przewidziane jest na godzinę 12.30, po czym uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji i wymiany poglądów na tematy poruszone podczas prelekcji.
  5. Dla uczestników przygotowany zostanie bufet kawowy.

Spotkanie w Ostrowieckim Browarze Kultury, mające miejsce 26 lutego od godziny 10.00 do 12.30, otworzy Wiceprezydent Miasta, mgr Artur Łakomiec, witając zaproszonych gości i wprowadzając w tematykę konferencji. Wśród szerokiego spektrum prezentacji znajdą się takie tematy, jak "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów województwa świętokrzyskiego. Wybrane aspekty" przedstawione przez dr Annę Dybałę z UJK, czy "Rola sektora kreatywnego w rozwoju lokalnym i regionalnym" omówiona przez dr Edytę Łyżwę, również z UJK.

Zwieńczeniem spotkania będzie wspólna dyskusja, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami z prelegentami. Dialog ten ma na celu nie tylko pogłębienie wiedzy na temat rozwoju lokalnego, ale również inspirację do podejmowania inicjatyw, które wpiszą się w długoterminową strategię wzrostu naszego regionu.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy pragną aktywnie partycypować w kształtowaniu przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic. Organizatorzy zapewniają, że konferencja będzie nie tylko momentem refleksji nad aktualnymi wyzwaniami, ale także okazją do wyznaczania nowych kierunków rozwoju, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców.


Źródło: Urząd Miasta