Harmonogram zebrań wyborczych Rad Osiedli na kadencję 2024-2029
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, nadchodzi czas wyborów do Rad Osiedli! To doskonała okazja, aby włączyć się w życie swojej społeczności i mieć wpływ na jej rozwój. Przedstawiamy harmonogram zebrań wyborczych na kadencję 2024-2029.
  1. Zebrania odbędą się w dniach od 3 czerwca do 28 czerwca 2024 roku.
  2. Każde zebranie rozpoczyna się o godzinie 16:00.
  3. Miejsca zebrań to lokalne szkoły, domy kultury oraz świetlice.
  4. Wybory będą przeprowadzone według określonego porządku.

Wybory do Rad Osiedli to ważne wydarzenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. To moment, kiedy możemy wybrać osoby, które będą reprezentować nasze interesy i współpracować z władzami miasta w celu poprawy jakości życia w naszych osiedlach.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutów jednostek pomocniczych miasta, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec, ogłosił harmonogram zebrań wyborczych do Rad Osiedli na kadencję 2024-2029. Zebrania rozpoczną się 3 czerwca 2024 r. i potrwają do 28 czerwca 2024 r.

Terminy i miejsca zebrań poszczególnych Rad Osiedli zostały wyznaczone w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta. Warto zwrócić uwagę na datę i miejsce zebrania swojego osiedla, aby nie przegapić możliwości udziału w wyborach.

Dla przykładu, zebranie Rady Osiedla "Rosochy" odbędzie się 3 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzibie RO "Rosochy" (wymiennikownia obok bloku nr 83). Z kolei Rada Osiedla "Gutwin" spotka się 4 czerwca 2024 r. o tej samej godzinie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Rzeczki 18.

Porządek wyborów Rad Osiedli obejmuje otwarcie zebrania przez radnego Rady Miasta wskazanego przez Przewodniczącego Rady Miasta, wybór przewodniczącego zebrania, powołanie komisji wyborczej, zgłoszenie kandydatów na członków Rady Osiedla, przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie wyników wyborów oraz zamknięcie zebrania.

Każda Rada Osiedla będzie składać się z 15 członków. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach i wyborach. To doskonała okazja, aby włączyć się w życie swojej społeczności i mieć wpływ na jej rozwój.

Pamiętajmy, że wybory do Rad Osiedli odbędą się według zasad i trybu określonego w statutach poszczególnych osiedli. Wybierzmy mądrze i odpowiedzialnie osoby, które będą reprezentować nasze interesy przez najbliższe pięć lat.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec, apeluje do wszystkich mieszkańców o czynny udział w wyborach i podkreśla ich znaczenie dla lokalnej społeczności.


Na podstawie: Urząd Miasta