Nowe projekty PFRON z dofinansowaniem podpisane przez starostów
Powiat otrzymał znaczące dofinansowania z PFRON na realizację kilku kluczowych projektów. Środki trafią do różnych placówek, poprawiając infrastrukturę i dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  1. Dofinansowanie dla LO nr II im. Joachima Chreptowicza na wymianę posadzki.
  2. Remont łazienek i ciągów komunikacyjnych w urzędzie gminy w Waśniowie.
  3. Budowa szybu i montaż windy zewnętrznej w Szkole ZDZ.
  4. Unowocześnienie bazy rehabilitacyjnej Stowarzyszenia „Szansa”.

Starosta Agnieszka Rogalińska oraz wicestarosta Łukasz Dybiec podpisali dziś umowy na dofinansowanie czterech kluczowych projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Decyzje o przyznaniu środków zapadły na podstawie wniosków złożonych przez powiat.

Jednym z projektów jest modernizacja Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza. Środki w wysokości 51 471,23 zł zostaną przeznaczone na wymianę posadzki oraz ułożenie wykładziny antypoślizgowej. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z bezpieczniejszej i bardziej komfortowej przestrzeni.

Znaczące fundusze, wynoszące 176 000,00 zł, trafią także do urzędu gminy w Waśniowie. Planowane jest tam przeprowadzenie remontu łazienek oraz ciągów komunikacyjnych, co ma na celu likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Kolejny projekt dotyczy Szkoły ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zostanie zbudowany szyb i zamontowana winda zewnętrzna. Na ten cel również przeznaczono 176 000,00 zł. Inwestycja ta znacznie ułatwi dostęp do budynku osobom z ograniczoną mobilnością.

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało 124 640,00 zł na unowocześnienie bazy rehabilitacyjnej. Dzięki tym środkom możliwe będzie podniesienie standardu usług rehabilitacyjnych świadczonych przez stowarzyszenie, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia jego podopiecznych.

Decyzje o przyznaniu dofinansowań zapadły po analizie wniosków złożonych przez powiat. Pełnomocnicy Zarządu PFRON potwierdzili, że środki zostaną przekazane w wysokościach zgodnych z wnioskowanymi kwotami.

Te inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie lepszej dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Dzięki tym projektom osoby niepełnosprawne zyskają większą niezależność i komfort w codziennym życiu.


Na podstawie: Powiat Ostrowiecki