Nietypowe zajęcia sportowe odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych...
KP PSP w Ostrowcu Św. poniżej przedstawia statystki dotyczące działalności operacyjnej...