Stan na dzień 1 kwietnia 2019 roku odnośnie statystyk pożarów traw i łąk w powiecie ostrowieckim wygląda następująco:

Lp.

Gmina

Pożary traw (ilość zdarzeń)

Łącznie od 1 stycznia 2019

1.

Bałtów

2

2.

Bodzechów

27

3.

Kunów

33

4.

Ostrowiec Św.

40

5.

Waśniów

6

6.

Ćmielów

18

7.

Razem

126

Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa (Art.131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny - w szczególnych przypadkach podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.