W dniach 10-17 lutego 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. Podczas szkolenia członkowie OSP zapoznali się z organizacją akcji ratownictwa technicznego na drogach, a także nabyli praktyczne umiejętności dotyczące obsługi i zastosowania do celów ratowniczych narzędzi hydraulicznych.

Wszyscy uczestniczy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Opracował, zdjęcia: st. kpt. Marcin Słowik