Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski


23 września (czwartek) o godz. 11.00 w Grand Hotel Kielce odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Partnerzy: Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Program spotkania:
11:00 – 12:00 Otwarcie Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych
12:00 – 13:00 Debata na temat: Działalność organizacji pozarządowych w czasie pandemii
13:00 – 13:30 Przerwa
13:30 – 15:00 Bloki dyskusyjne:
    Zatrudnienie czy wolontariat w organizacjach pozarządowych
    Organizacje pozarządowe przyjazne osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
    Wpływ małych organizacji pozarządowych w rozwój społeczności lokalnych

15:00 Zakończenie.

Formularz zgłoszeniowy:  https://www.interankiety.pl/f/9WL06nyW.