Olbrzymie zainteresowanie wśród przedstawicieli ostrowieckich organizacji pozarządowych wywołało doroczne spotkanie z prezydentem Jarosław Górczyńskim, który zaprezentował zasady współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i podsumował miniony rok. Po pandemicznym roku 2020 w roku bieżącym z ostrowieckiego samorządu do NGO popłynęła już rekordowa kwota 2 719 tys. zł.

- Cenię sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo ich przedstawiciele doskonale wiedzą jak spożytkować każdą złotówkę- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Cieszę się, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego pojawiają się nowe inicjatywy i obszary, na które wkraczają właśnie stowarzyszenia. Na przestrzeni ostatnich lat co roku zwiększaliśmy wydatki na organizacje pozarządowe, oczywiście wyjątkiem był ubiegły, pandemiczny rok. W roku 2021, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczyła na zadania gminy realizowane przez NGO kwotę 2 719 500,00 zł. Zawarto już 42 umowy z organizacjami pozarządowymi oraz z klubami sportowymi. Nie zapomnijmy, że jest październik, a więc jeszcze do końca roku ta kwota wzrośnie.

Jak przyznaje prezydent pomimo trudnej sytuacji i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w warunkach pandemii udało się zrealizować większość z zadań publicznych wzbogacających życie społeczne i przyczyniających się do poprawy egzystencji mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu.

Bardzo interesująco wygląda wachlarz przedsięwzięć zrealizowanych w trosce o zdrowie ostrowczan, które zorganizowały stowarzyszenia otrzymując finansowe wsparcie z gminnego budżetu m.in. było to: badanie USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy, badanie densytometryczne, mające na celu zdiagnozowanie wczesnych objawów osteoporozy, badanie kobiet w ramach akcji „Białych sobót”, rehabilitacja, kampania edukacyjno - informacyjną z pedagogiem, elektroradiologiem i ratownikiem medycznym, popularyzowanie wiedzy na temat znaczenia prawidłowej diety i zdrowego trybu życia w profilaktyce chorób prostaty i chorób nowotworowych, popularyzowanie zdrowego i aktywnego starzenia się oraz świadomej troski o własne zdrowie, badanie laboratoryjne (TSH, OB, morfologia, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy, prześwietlenie rentgenowskie płuc), indywidualne konsultacje medyczne ze specjalistami np. onkologiem, urologiem, przeprowadzenie otwartych akcji poboru krwi oraz zorganizowanie prelekcji na temat idei honorowego krwiodawstwa, prelekcje i imprezy promujące honorowe krwiodawstwo, nieodpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne z zakresu korygowania wad, rehabilitacji urologicznej.

- Współpracę z sektorem pozarządowym określam bardzo dobrze- naczelnik wydziału Edukacji Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. W naszym banku organizacji pozarządowych mamy ich 94, ale oczywiście różnie jest z zaangażowaniem jest różnie, jedne z nich są bardziej aktywne, zaś drugie mniej. Jeśli poddamy analizie środki, jakie przeznaczamy dla tych stowarzyszeń na realizację zadań gminy, to są one bardzo wysokie. Dzięki prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiego co roku do organizacji trafiają coraz to wyższe środki. Rok 2021 jest pod tym względem rekordowy.

W roku 2022 organizacje pozarządowe mogą liczyć na zadania w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury, wspierania i upowszechniania sportu.

 

- Jesteśmy w trakcie konstruowania budżetu na rok 2022 i nie zakładam na tę chwilę, że przeznaczymy mniejsze środki dla organizacji pozarządowych. Będziemy starali się utrzymać trend, że co roku kierujemy na te działania coraz to większe pieniądze- mówi Prezydent Miasta Jarosław Górczyński