Ostrowiecka policja ponownie zwraca się z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży. Pamiętajmy na drodze panują trudne warunki drogowe. Śliska nawierzchnia drogi, duże natężenie ruchu, zbyt mała odległość pomiędzy pojazdami i niestety nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.

Niestety takie warunki atmosferyczne nie sprzyjają żadnemu uczestnikowi ruchu drogowego. Towarzysząca opadom śniegu śliska nawierzchnia jezdni sprzyja stłuczkom i potrąceniom. Codziennie każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego i to w dużej mierze od nas samych zależy czy na drodze będzie bezpiecznie.

Apelujemy również do pieszych, aby nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżające pojazdy. Nawet znajdując się w rejonie przejścia dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma tam pierwszeństwo, ale należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Z kolei kierującym zwracamy uwagę na konieczność dostosowania stylu jazdy do zmieniających się warunków atmosferycznych oraz o zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających aut.


Opr.EW

Źródło:KPP Ostrowiec Świętokrzyski