UM Ostrowiec Świętokrzyski: Ostrowieckie Wodociągi wdrożyły system GIS do zarządzania siecią wodociągową
Czy nasze wodociągi są już inteligentne? Ostrowiec Świętokrzyski przechodzi technologiczną rewolucję, która obiecuje szybsze wykrywanie i usuwanie awarii.
  • Spółka Miejskich Wodociągów i Kanalizacji wprowadza innowacyjny system GIS.
  • Nowe narzędzia mają usprawnić wykrywanie awarii i zarządzanie siecią wodociągową.
  • Projekt wdrażany przy współpracy z firmą KartGIS Sp. z o.o. kosztował ponad 3 mln złotych.

W Ostrowcu Świętokrzyskim miejskie wodociągi wkroczyły na nowy etap rozwoju technologicznego. Zarządzanie infrastrukturą wodociągową w mieście przekształca się dzięki nowoczesnemu systemowi GIS. To zaawansowany zestaw narzędzi, które mają nie tylko ułatwić pracę obsługi technicznej, ale także zminimalizować niedogodności dla mieszkańców spowodowane awariami.

Podczas niedawnej konferencji prasowej, urzędnicy miasta oraz przedstawiciele Miejskich Wodociągów i Kanalizacji i firmy KartGIS z dumą przedstawili rezultaty blisko dwuletniego projektu. "Z ogromną satysfakcją prezentuję państwu efekt prawie dwuletniej pracy pracowników miejskich wodociągów przy wsparciu firmy KartGIS. Można śmiało stwierdzić, że ostrowiecki MWiK wkroczył w XXI wiek. To przełom dla eksploatacji sieci wodociągowej. To system, który za pomocą 5 modułów pozwala w sposób zero-jedynkowy wykryć awarię sieci" - powiedział wiceprezydent miasta Artur Łakomiec. Wartość inwestycji to około 3,4 mln zł netto.

Nowy system GIS składa się z pięciu głównych modułów, które obejmują matematyczny model sieci, strefowanie, przeglądy hydrantów, monitoring pojazdów oraz dyspozytornię. Dzięki nim możliwe jest szybkie wykrycie i zlokalizowanie awarii, co przekłada się na szybszą reakcję i ograniczenie awarii. Dodatkowo, przesyłane dane o uzbrojeniu podziemnym oraz aktualizacje dotyczące nowych odcinków sieci znacząco poprawią zarządzanie miejską infrastrukturą wodociągową.

System GIS stanowi nie tylko technologiczny postęp, ale także świadczy o dążeniu miasta do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na rosnące potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej w zakresie niezawodności usług komunalnych. Niech ten krok w kierunku nowoczesności będzie wzorem dla innych miast dążących do poprawy jakości życia swoich obywateli.


Według informacji z: UM Ostrowiec Świętokrzyski