Konferencja na temat zagrożeń dla młodzieży cieszyła się dużym zainteresowaniem
Podczas niedawnej konferencji skupiono się na nowoczesnych zagrożeniach dla dzieci i młodzieży, zwracając uwagę na konieczność doskonalenia metod edukacyjnych i profilaktycznych wśród młodszych pokoleń.
  1. Obszary zagrożeń dla młodzieży i dzieci, w tym uzależnienia behawioralne i szkodliwość napojów energetycznych.
  2. Ważność edukacji konsumenckiej w kontekście suplementów diety.
  3. Prelekcje ekspertów na temat skutecznych metod profilaktyki i zrozumienia zagrożeń.
  4. Podsumowanie konkursu plastycznego "Nie Energetykom!", promującego zdrowy styl życia wśród uczniów.

Wydarzenie zorganizowane w Ostrowieckim Browarze Kultury zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat współczesnych wyzwań w ochronie zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, który podkreślił, jak kluczowa jest wiedza w działaniach profilaktycznych: "Zrozumieć by działać - wiedza kluczem do profilaktyki".

Ewa Ziemkiewicz, również reprezentująca sektor zdrowia publicznego, skupiła się na kwestiach związanych z edukacją konsumencką, omawiając "Edukacja konsumencka – wybrane zagadnienia dotyczące suplementów diety". Marzanna Kostecka-Biskupska z Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowała natomiast podejście do "Skutecznej profilaktyki uzależnień behawioralnych – od teorii do praktyki".

Konferencja była również okazją do podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Nie Energetykom!”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Weronika Kamińska, uczennica Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, zdobyła pierwsze miejsce dzięki swojej kreatywnej interpretacji tematu. Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Jelonkowi, a trzecie Oliwii Dziedzic.

W świetle prezentowanych tematów, konferencja stanowiła ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości o zagrożeniach współczesnego świata, które wpływają na życie dzieci i młodzieży, a także podkreślenia roli edukacji w ich przeciwdziałaniu.


Na podst. Urząd Miasta