Nowe umowy na remonty dróg w gminach Bodzechów i Waśniów podpisane
W najbliższym czasie mieszkańców gmin Bodzechów i Waśniów czekają znaczące zmiany na drogach powiatowych. Dzięki współpracy lokalnych władz, planowane remonty poprawią komfort i bezpieczeństwo podróżowania na dwóch kluczowych odcinkach.

Umowy na remonty podpisane – ruszają prace na drogach powiatowych

Starosta Ostrowiecki, Agnieszka Rogalińska, oraz Wicestarosta, Łukasz Dybiec, oficjalnie zatwierdzili umowy na remonty dróg powiatowych w gminach Bodzechów i Waśniów. Te inwestycje mają na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej, co jest kluczowe dla lokalnych społeczności.

Remont drogi Goździelin-Romanów: poprawa nawierzchni i bezpieczeństwa

Pierwsza z zaplanowanych inwestycji dotyczy odcinka drogi o długości 1 kilometra, łączącego Goździelin z Romanowem. Prace remontowe obejmują naprawę nawierzchni, zjazdów oraz poboczy, co znacząco poprawi komfort podróżowania. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 1 321 236,79 zł, a wykonawcą prac będzie firma F.H.U. „KOWEX” Piotra Cieśli.

Kompleksowy remont na trasie Szerzawy-Wieloborowice-Garbacz

Drugim kluczowym projektem jest kompleksowy remont drogi na odcinku Szerzawy-Wieloborowice-Garbacz, o długości 1,1 kilometra. Prace obejmują naprawę nawierzchni, poboczy, przepustów, zjazdów oraz peronu przystanku. Całkowity koszt tej inwestycji to 1 190 846,64 zł. Dzięki temu remontowi, mieszkańcy mogą liczyć na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody podróżowania.

Wsparcie finansowe gmin: klucz do realizacji inwestycji

Warto podkreślić, że wójtowie gmin Waśniów i Bodzechów – Krzysztof Gajewski i Jerzy Murzyn – aktywnie wspierają te inwestycje finansowo. Ich zaangażowanie jest nieocenione w kontekście poprawy infrastruktury drogowej, co przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom regionu. Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych władz, możliwe jest realizowanie tak ważnych projektów, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia w naszych gminach.


Na podst. Powiat