Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Przedstawiamy Poradnik opisujący niektóre z zagrożeń jakie mogą pojawić się podczas spędzania wakacji oraz przedstawiający sposoby zachowania, które minimalizują ryzyko tych zagrożeń.

http://www.wsse-kielce.pl/images/stories/File/oswiata/zdrowe_wakacje_2019_pdf.pdf

Materiał zaczerpnięty ze strony http://www.wsse-kielce.pl

Opracowanie: mł.bryg. Barbara Majdak