Z olbrzymim zainteresowaniem spotkał się piknik ekologiczny pod hasłem „Spotkania w zieleni” zorganizowany przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ogromna kolejka ostrowczan ustawiła się aby wymienić książki, które trafią do szkół i DPS-ów na zestawy miododajnych roślin i drzewka.

Nie zabrakło tez chętnych odwiedzających stoiska edukacyjne, w których odbywały się warsztaty ekologiczne. Wykonywano na nich ekoozdoby, biżuterię z tektury, malowano torby.

Jedną z atrakcji był wyjątkowy spacer dendrologiczny wśród drzew Parku Miejskiego.

- Serdecznie dziękuję organizatorom z referatu zieleni miejskiej, ale nade wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie odpowiedzieli na nasz apel- mówił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Góczyński. Niech te rośliny, które dziś do państwa trafiły sprawią, że nasz Ostrowiec Świętokrzyski będzie jeszcze bardziej zielony.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski aktywnie włącza się w realizację Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia,” która została przyjęta w maju ub.r. Promowanie roli drzewa w krajobrazie jest również cenną inicjatywą podejmowaną przez nasze miasto, która wpisuje się w podpisaną 20 października 2016 roku Europejską Konwencję Krajobrazową. Ważnym czynnikiem jest uświadamianie mieszkańców, w tym również najmłodszych jak cennym jest przywracanie przyrody i bioróżnorodności do naszego życia oraz jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.