Policja Ostrowiec Świętokrzyski: Zatrzymany dłużnik alimentacyjny odpowie przed sądem
Wczoraj, w naszym mieście, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który od dłuższego czasu znajdował się na celowniku wymiaru sprawiedliwości za zaległości alimentacyjne. Ta interwencja to przypomnienie o konsekwencjach uchylania się od odpowiedzialności finansowej wobec najbliższych.
  1. 43-latek zatrzymany przez policję za niepłacenie alimentów.
  2. Zatrzymanie na podstawie trzech listów gończych.
  3. Mężczyzna spędzi w więzieniu ponad 11 miesięcy.
  4. Przypomnienie o możliwości umorzenia postępowania po spłaceniu zaległości.

Policja przypomina, że zgodnie z art. 209§1 kodeksu karnego, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, włączając w to karę pozbawienia wolności do roku. W sytuacjach, gdzie zaniedbanie obowiązku alimentacyjnego naraża osobę uprawnioną na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, kodeks karny przewiduje nawet do dwóch lat więzienia.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość uniknięcia kary, jeśli sprawca zaległych alimentów uiści pełną kwotę zaległości w ciągu 30 dni od pierwszego przesłuchania. Jest to szansa na zadośćuczynienie wobec zobowiązań rodzinnych oraz uniknięcie dalszych konsekwencji prawnych.

Przypadek ten stanowi ważne przypomnienie dla wszystkich mieszkańców o powadze obowiązków alimentacyjnych i potencjalnych konsekwencjach ich zaniedbania. Zatrzymanie 43-latka podkreśla determinację organów ścigania w egzekwowaniu prawa i ochronie praw osób uprawnionych do alimentów.


Policja Ostrowiec Świętokrzyski