Zakończenie VI kadencji Rady Powiatu Ostrowieckiego
24 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego, zamykając VI kadencję. Przez ostatnie lata, radni wykazali się ogromnym zaangażowaniem, podejmując kluczowe decyzje, które miały wpływ na rozwój regionu.
  1. Ostatnia sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego z VI kadencji miała miejsce 24 kwietnia.
  2. Radni omówili sytuację Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  3. Podjęto decyzję o przekazaniu dotacji na remonty kościołów w regionie.
  4. Podsumowano działalność Rady: 84 sesje, 522 uchwały, 305 posiedzeń komisji.

Podczas ostatniej sesji VI kadencji, która obejmowała ponad 30 punktów porządku obrad, radni skupili się na przeglądzie działalności Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, co podkreśla ich troskę o zdrowie mieszkańców powiatu. Sesja ta była także okazją do podjęcia ważnych decyzji dotyczących wsparcia lokalnej społeczności religijnej.

Znaczącym punktem obrad była uchwała o przekazaniu dotacji na remonty i modernizacje kościołów. Wsparcie otrzymają parafie św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także kościoły św. Mikołaja Biskupa w Szewnie, św. Władysława w Kunowie oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie. Ta decyzja świadczy o zrozumieniu przez radnych potrzeb duchowych mieszkańców oraz o dbałości o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Podczas zakończenia sesji, wszyscy radni otrzymali słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie w rozwój powiatu. Rada Powiatu Ostrowieckiego w VI kadencji wykazała się aktywnością, co potwierdzają liczby: 84 sesje, 522 uchwały, 305 posiedzeń komisji oraz 570 złożonych interpelacji, wniosków i zapytań. Te dane świadczą o intensywności i skali prac, jakie były prowadzone w celu poprawy życia mieszkańców.

Koniec VI kadencji Rady Powiatu Ostrowieckiego jest zarówno momentem refleksji nad osiągnięciami ostatnich lat, jak i czasem oczekiwania na nowe idee i projekty, które będą realizowane przez kolejnych radnych. Mieszkańcy mogą być pewni, że ich reprezentanci nie ustają w wysiłkach na rzecz dalszego rozwoju i prosperity regionu.


Wg inf z: Powiat