Ostrowiec Świętokrzyski w obliczu wyzwań demograficznych: spotkania z ekspertem
W Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkańcy wzięli udział w serii warsztatów mających na celu opracowanie strategii przeciwdziałania spadkowi liczby mieszkańców. Spotkania, które zgromadziły przedstawicieli różnych grup społecznych, zaowocowały szeregiem interesujących wniosków i propozycji.
  1. Dr Michał Kudłacz przedstawił wyniki ankiet i podkreślił znaczenie uwag mieszkańców w kształtowaniu polityki miasta.
  2. Uczestnicy warsztatów dyskutowali o priorytetach dla miasta, takich jak bezpieczeństwo, dostęp do edukacji czy rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
  3. Podczas dyskusji poruszono temat promocji historii miasta oraz potrzeby dostosowania oferty edukacyjnej i kulturalnej do oczekiwań młodzieży.
  4. Spotkania zakończyły się zobowiązaniem do dalszego dialogu i pracy nad opracowaniem konkretnych działań rozwojowych.

Podczas spotkań prowadzonych przez dr Michała Kudłacza, eksperta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje opinie i sugestie dotyczące przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego. Wśród wielu tematów, szczególnie gorąco dyskutowano o przyciąganiu młodych ludzi do miasta i zatrzymywaniu ich po zakończeniu edukacji.

„Cieszyłabym się, gdyby historia Ostrowca była dużo lepiej promowana, ponieważ, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale nasze miasto było ważnym ośrodkiem działalności partyzantów.” – mówiła Julia, mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta, Angela Mozal, podkreśliła: „Myślę, że dużo osób w moim wieku jest zafascynowana dużymi miastami, więc jest to nieuniknione, że wyjedziemy na studia w celu poznania życia w dużym mieście. Problemem władz jest brak poszerzania różnych możliwości dla młodzieży, my chętnie tu wrócimy jeżeli będziemy wiedzieli, że coś się dzieje.”

Dr Kudłacz w swoim podsumowaniu spotkań zaznaczył, że kluczowe jest stworzenie warunków, które przekonają młodych ludzi do budowania swojej przyszłości w Ostrowcu: „Dziękuję za Państwa czas i zaangażowanie. Te spotkania są punktem wyjścia do projektowania ścieżek rozwojowych. Wydaje mi się, że najważniejszą kwestią jest to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że tutaj mogą osiągnąć swój zawodowy sukces i to będzie motyw przewodni projektowanych działań.”

Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane do dalszej pracy nad strategią rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, której celem jest nie tylko zatrzymanie obecnych mieszkańców, ale również przyciągnięcie nowych. Serdeczne podziękowania kierowane są do wszystkich uczestników za ich aktywny udział i wkład w prace nad przyszłością miasta.


Na podstawie: Urząd Miasta