Bezpieczeństwo w sieci tematem spotkania w PSP nr 1 w Ostrowcu
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w sieci. Spotkanie to było częścią projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024”, mającego na celu edukację młodych ludzi w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Zagrożenia w sieci: cyberprzemoc i naruszenie prywatności.
  • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Odpowiedzialność prawna za działania w sieci.
  • Interakcja z uczniami: pytania i doświadczenia.

Podczas spotkania, policjantki szczegółowo omówiły, jakie konsekwencje mogą wynikać z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest, aby nie publikować obraźliwych treści czy zdjęć bez zgody zainteresowanych osób. Przedstawiono im również realne przykłady cyberprzemocy, które pokazały, że internet nie jest przestrzenią wolną od praw.

W trakcie interaktywnej dyskusji, młodzież miała okazję podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, co pozwoliło lepiej zrozumieć prezentowane zagadnienia. Policjantki podkreślały, jak ważne jest, aby młodzi ludzie byli świadomi ryzyka i potrafili chronić swoją prywatność oraz godność innych w sieci.

Spotkanie zakończyło się przypomnieniem o zagrożeniach związanych z nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi przez Internet. Uczestnicy zostali ostrzeżeni przed potencjalnymi oszustami i manipulatorami, którzy mogą wykorzystywać anonimowość sieci do własnych, nie zawsze uczciwych, celów.

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024” jest doskonałą inicjatywą, która pozwala w przystępny sposób przybliżyć młodemu pokoleniu zasady bezpiecznego poruszania się po cyfrowym świecie, a tym samym – zwiększyć ich bezpieczeństwo online.


Na podstawie: Policja Ostrowiec Świętokrzyski