Dzień Flagi uczczony przez KGW w Parku Wielopolskich
W Nietulisku Dużym odbył się znaczący zjazd Kół Gospodyń Wiejskich, który zbiegł się z obchodami Dnia Flagi. Spotkanie to, pełne patriotycznych akcentów, przyciągnęło liczne reprezentacje KGW z całego powiatu ostrowieckiego, stając się wyjątkową okazją do wspólnego świętowania i integracji.
  1. Uroczyste rozpoczęcie zjazdu hymnem państwowym.
  2. Prezentacje wokalne i recytatorskie w wykonaniu poszczególnych KGW.
  3. Wystawa prac malarskich Joanny Arczewskiej.
  4. Występy biesiadne z akompaniamentem akordeonistów Sławomira Stańka i Ryszarda Dąbrowskiego.

W ramach obchodów Dnia Flagi, w parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, zorganizowano patriotyczne spotkanie, które zgromadziło kobiety z różnych kół gospodyń wiejskich. Ideą zjazdu było nie tylko uczczenie ważnego dla Polaków dnia, ale także promowanie lokalnych tradycji i integracja społeczności wiejskiej.

Wśród gości specjalnych znaleźli się wicestarosta Andrzej Jabłoński, dyrektor muzeum dr Andrzej Przychodni oraz Paulina Sikorska, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ich obecność podkreślała rangę wydarzenia i wsparcie lokalnych władz dla inicjatyw społeczności wiejskich.

Patronat nad wydarzeniem objęła starosta ostrowiecka Marzena Dębniak, co jest świadectwem uznania dla roli, jaką kultura i tradycja odgrywają w życiu lokalnej społeczności. Zjazd KGW, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń regionu, stanowi ważny element budowania lokalnej tożsamości i wzmacniania więzi międzyludzkich.

Wydarzenie to nie tylko okazja do świętowania, ale także moment refleksji nad wartościami, które są fundamentem naszej narodowej i lokalnej tożsamości. Spotkania takie jak to w Nietulisku Dużym przypominają o sile, jaką niesie za sobą wspólnota i tradycja, oraz o tym, jak ważne jest przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim