Dzień Ziemi w PSP 10: Edukacja i Aktywności Ekologiczne dla Mieszkańców
Nasza społeczność razem dla Ziemi – piknik ekologiczny w PSP 10

W PSP 10 miało miejsce wydarzenie, które przypominało o znaczeniu dbałości o naszą planetę nie tylko podczas Dnia Ziemi, ale każdego dnia. Piknik ekologiczny zgromadził zarówno młodych, jak i dorosłych mieszkańców, którzy wspólnie świętowali piękno i różnorodność przyrody, a także podkreślali wagę proekologicznych postaw w codziennym życiu.

  1. Wiceprezydent Artur Łakomiec oraz lokalne autorytety wzięli udział w wydarzeniu.
  2. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w konkursach ekologicznych.
  3. Symboliczne nagrody wręczono najlepszym w konkursach na ekozabawkę oraz segregację śmieci.
  4. Wiceprezydent podkreślił znaczenie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych.

W trakcie pikniku nie zabrakło kreatywności. Uczniowie szkoły zaprezentowali piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej, a także wzięli udział w konkursach, które miały na celu pokazanie, jak ważna jest segregacja odpadów oraz tworzenie ekozabawek. Wszystko to przyczyniło się do lepszego zrozumienia przez młodych ludzi zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Dyrektor szkoły, Magdalena Majewska, oraz Wiceprezydent Artur Łakomiec osobiście wręczyli nagrody zwycięzcom. „Cieszę się, że najmłodsi mieszkańcy naszego miasta dbają o naszą planetę, nie tylko w dniu Ziemi, ale każdego dnia. Bardzo ważne jest edukowanie oraz przypominanie o tym, że ekologia to nie tylko troska o otaczający nas świat, ale także o nasze własne zdrowie i dobrobyt przyszłych pokoleń,” powiedział Wiceprezydent Łakomiec.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do przypomnienia sobie o odpowiedzialności, jaką ponosimy za naszą planetę. Inicjatywy takie jak ten piknik ekologiczny wpisują się w ciąg działań edukacyjnych, które mają na celu budowanie i utrwalanie proekologicznych nawyków już od najmłodszych lat. To ważne, by przyszłe pokolenia były jeszcze bardziej świadome i zaangażowane w ochronę naszego wspólnego domu – Ziemi.


UM Ostrowiec Świętokrzyski