Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Postęp prac jaki możemy zaobserwować na Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym przy ul. Bałtowskiej jest imponujący. Obecnie trwają prace nad uzbrojeniem działek w kanalizację wodociągową i sanitarną, w sieć gazociągową i energetyczną. Koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 1 353 000 zł, a termin zakończenia uzbrajania, jak zapewnia wykonawca firma WOKA, to koniec października. Równolegle na terenie kompleksu realizowanych jest kilka inwestycji m.in. rozbiórka obiektów budowlanych, usuwanie pozostałości po wcześniejszych instalacjach przemysłowych. W wyniku negocjacji cenowych najkorzystniejszą ofertę na to zadanie złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Midas, Robert Staszewski, które zaoferowało 98 400 zł.

Wkrótce prace wkroczą w II etap polegający na budowie drogi łączącej tereny inwestycyjne
z ulicą Bałtowską. W ramach tego zadania przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, wykonane zostaną chodniki z kostki betonowej wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesję, zieleńcami. Łączna długość dróg to 1 537 mb.

-Zaletą naszych terenów inwestycyjnych jest bliskość Huty „Celsa”. Jest to teren przygotowany pod działalność trudną i uciążliwą. Zapewne w październiku kolejny zakład produkcyjny rozpocznie tu inwestycje. Terenami inwestycyjnymi w Ostrowcu zainteresowani są nasi przedsiębiorcy oraz inwestorzy z innych miast - powiedział prezydent miasta.