Dyrektorzy szkół, przedszkoli, internatów, domów dziecka i placówek o podobnym przeznaczeniu dbając o zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz pracowników co roku dokonują sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z zarządzanych przez siebie budynków, innymi słowy przeprowadzają ćwiczenia ewakuacyjne wypełniając tym samym zapisy § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przepis ten stanowi że „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników” Właściciele lub zarządcy w/w budynków o prowadzeniu „próbnej ewakuacji” powiadamiają właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Na terenie powiatu ostrowieckiego strażacy na czele z komendantem od początku roku szkolnego odwiedzają placówki gdzie prowadzone są ćwiczenia ewakuacyjne. Mają oni za zadanie zapoznanie uczniów i pracowników obiektów z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia. Z pomocą naszych ratowników staramy się przygotować dzieci, młodzież oraz kadrę pedagogiczną do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca nauki, zabawy i pracy. Za każdym razem przypominamy, że najważniejsze to bezpiecznie wyjść na zewnątrz i nie ma tu czasu na ubieranie się w szatni, zbieranie swoich rzeczy, czy dokumentowania zdarzenia w mediach społecznościowych i lepiej zrozumieć to wcześniej bo przy pożarze każda źle podjęta decyzja może mieć wpływ na nasze i czyjeś życie. Czas spędzony z młodzieżą poświeciliśmy również na propagowanie pozytywnych postaw wśród młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w domu, podczas sezonu grzewczego w myśl kampanii „Kreci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: mł. bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.