Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

W dniach od 30 września do 8 października 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Św. przeprowadziła szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrowieckiego.

W szkoleniu uczestniczyło 15 druhów ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone były przez instruktorów z Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św.

Wszyscy uczestniczy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!