Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Ś.P. Jacka Tarnowskiego Burmistrza Miasta Połaniec  Wyrazy współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach oraz słowa otuchy  dla rodziny, bliskich i współpracowników składają Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński  Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda-Dudek wraz z Radnymi Rady Miasta