Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

W ostatnim czasie sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju uległa pogorszeniu. Nastąpił wzrost liczby zachorowań na koronawirusa oraz osób hospitalizowanych. Dlatego też ostrowieccy policjanci będą bezwzględnie egzekwować obowiązujące nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję koronawirusa. Nie będzie taryfy ulgowej, dla osób które lekceważą przepisy sanitarne.

Policjanci z ostrowieckiej komendy każdego dnia wykazują się dużym poświęceniem i zaangażowaniem w walce z koronawirusem. Mundurowi od kilku miesięcy prowadzą wzmożone kontrole między innymi placówek usługowo-handlowych, targowisk, punktów gastronomicznych, a także punktów obsługi komunikacji zbiorowej. Stróże prawa sprawdzają głównie czy mieszkańcy naszego powiatu pamiętają o używaniu maseczek i zachowaniu dystansu społecznego tam, gdzie jest to wymagane. Ponadto ostrowieccy mundurowi codziennie dokonują kontroli osób objętych kwarantanną. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia ostrowieccy policjanci podjęli ponad 50 interwencji dotyczących nieprzestrzegania obowiązujących obostrzeń. Osoby wykazujące się brakiem odpowiedzialności, muszą się liczyć ze zdecydowanym działaniem funkcjonariuszy.

Wielu osób uważa, że przepisy w sprawie pandemii są niekonstytucyjne i powołuje się przy tym na wyroki sądów w tej sprawie. Warto zwrócić uwagę na to, że dotyczą one sytuacji sprzed wprowadzenia październikowej nowelizacji ustawy kodeksu wykroczeń. Wtedy to wprowadzono nowelizację tzw. przepisów covidowych, która w zasadzie zlikwidowała jakąkolwiek dyskusję na ten temat. Poniżej przedstawiono podstawy prawne określone w ustawach, więc tłumaczenie, że na podstawie rozporządzenia nie można karać, nie ma już zastosowania.

  • Art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń: "Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany";

  • Art. 46b pkt 13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: "W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu";

  • Art. 46bb ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: ,,Nieprzestrzeganie obowiązku zakrycia ust i nosa stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży towaru".

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie a przede wszystkim o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służbowych. Pamiętajmy, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19.


 

Opr.EW

Źródło:KPP Ostrowiec Świętokrzyski